За нас

Как започнахме

Двама приятели започнахме като на шега с изграждането на най-голямата (до момента) слънчева инсталация. Използвайки алпийски способи изградихме покривната конструкция на панелите. След това фирмата, за която работехме фалира и клиента ЕР СОФИЯ, в лицето на космонавта Георги Иванов, ни предложиха да довършим инсталацията. Нямахме какво да губим и приехме… И така до днес. Управител е Георги Маринкев – дипломиран инженер, завършил топлотехника в ТУ София. Екипът на Газтерм инженеринг е съставен от високо квалифицирани монтажници, доказали своите умения през всичките години. Разполагаме с модерна техника, а при големи обекти се използва и външна помощ както в експертизата, така и в оборудването.

Нашата визия

HVAC - Heating Ventilation and Cooling

Всички тръбни инсталации на съвременното строителство от едно място – отопление, охлаждане и вентилация

Водоснабдяващи инсталации

Индивидуални решения за водоснабдяване и отвеждане на отработени води

Въвеждане на нови технологии

Въвеждане на ново поколение соларни и газови инсталации

Пионер в новите технологии - помощник в индивидуалните решения.

Над 20 години опит на екипа – създател на Газтерм Инженеринг ЕООД

Цялостни системи

Индивидуални решения за отопление, вентилация и охлаждане

Отопление и охлаждане

Инсталации на подово отопление, термопомпи, пелетни котли

Вентилация

Рационални решения за вентилиране на вашия дом или офис.

Слънчеви инсталации

Модерни и екологични решения за подгряване на топла вода.

Енергоспестяващи технологии

Въвеждане на последно поколение тръбни инсталации.

Газифициране

Икономични решения за понижаване разхода за отопление и подгряване на вода.

Партньори

Успешно дългогодишно партньорство в климатизацията с Ай Джи Клима ООД.
През последните 5 години успешно си партнираме с представителите за България на фирма HERZ.